Thống kê xổ số, thống kê cầu loto, cầu đẹp hôm nay Liên hệ quảng cáo
Tổng hợp chu kì đặc biệt

   

1. Chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt của
Xổ Số Miền Bắc tính đến ngày 23/08/2019

Chu kỳ đầu Max đại

Đầu 0 ra ngày 09/08/2019 đến nay vẫn chưa ra là 14 ngày

61 ngày

Đầu 1 ra ngày 18/08/2019 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày

72 ngày

Đầu 2 ra ngày 07/08/2019 đến nay vẫn chưa ra là 16 ngày

85 ngày

Đầu 3 ra ngày 21/08/2019 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày

64 ngày

Đầu 4 ra ngày 23/08/2019 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày

56 ngày

Đầu 5 ra ngày 12/08/2019 đến nay vẫn chưa ra là 11 ngày

59 ngày

Đầu 6 ra ngày 20/08/2019 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày

64 ngày

Đầu 7 ra ngày 16/08/2019 đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày

62 ngày

Đầu 8 ra ngày 19/08/2019 đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày

66 ngày

Đầu 9 ra ngày 22/08/2019 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày

56 ngày
2. Chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt của
Xổ Số Miền Bắc tính đến ngày 23/08/2019

Chu kỳ đuôi Max đại

Đuôi 0 ra ngày 10/08/2019 đến nay vẫn chưa ra là 13 ngày

57 ngày

Đuôi 1 ra ngày 18/08/2019 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày

71 ngày

Đuôi 2 ra ngày 19/08/2019 đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày

78 ngày

Đuôi 3 ra ngày 22/08/2019 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày

68 ngày

Đuôi 4 ra ngày 16/08/2019 đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày

87 ngày

Đuôi 5 ra ngày 20/08/2019 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày

61 ngày

Đuôi 6 ra ngày 11/08/2019 đến nay vẫn chưa ra là 12 ngày

66 ngày

Đuôi 7 ra ngày 23/08/2019 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày

68 ngày

Đuôi 8 ra ngày 17/08/2019 đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày

106 ngày

Đuôi 9 ra ngày 12/08/2019 đến nay vẫn chưa ra là 11 ngày

71 ngày
3. Chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt của
Xổ Số Miền Bắc tính đến ngày 23/08/2019

Chu kỳ tổng Max đại

Tổng 0 ra ngày 21/08/2019 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày

53 ngày

Tổng 1 ra ngày 23/08/2019 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày

70 ngày

Tổng 2 ra ngày 22/08/2019 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày

84 ngày

Tổng 3 ra ngày 11/08/2019 đến nay vẫn chưa ra là 12 ngày

77 ngày

Tổng 4 ra ngày 12/08/2019 đến nay vẫn chưa ra là 11 ngày

62 ngày

Tổng 5 ra ngày 04/08/2019 đến nay vẫn chưa ra là 19 ngày

58 ngày

Tổng 6 ra ngày 03/08/2019 đến nay vẫn chưa ra là 20 ngày

68 ngày

Tổng 7 ra ngày 17/08/2019 đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày

54 ngày

Tổng 8 ra ngày 08/08/2019 đến nay vẫn chưa ra là 15 ngày

67 ngày

Tổng 9 ra ngày 13/08/2019 đến nay vẫn chưa ra là 10 ngày

91 ngày
soi cau loto, cầu đẹp hôm nay
ads-here-dành cho quảng cáo

xsmb, kqxs, ket qua xo so online:

Ketqua.org tự hào là trang web xổ số lớn tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp những dịch vụ tiện ích thống kê, cầu loto VIP. Sự hài lòng của quý khách, là niềm tự hào của chúng tôi trong suốt 10 năm hoạt động phục vụ bạn đọc khắp cả nước. Có thể tìm thấy chúng tôi qua một số từ khóa chính trên Google như sau: xsmb, ket qua, kqxs, xoso mb, ung dung xo so....